I Komunia św. 2024
Ogłoszenia parafialne
Transmisje Mszy św.

Alleluja!

„Weselmy się, chrześcijanie,

​Chrystusowym zmartwychwstaniem,

Że po męce swojej ożył.
Bramę niebios nam otworzył.
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja. Alleluja. Alleluja”.

Chrystus żyje! 
On jest naszą nadzieją, 
On jest naszym życiem.

Dziękując Bogu za Was, za Wasze dobre serca i pomoc dla naszej parafii, z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę Wam życzyć: pokoju serca, świętości, wielu łask oraz błogosławieństwa Bożego. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus wzmocni Waszą wiarę, rozpali miłość, serca napełni nadzieją, stanie się dla Was źródłem zrozumienia i szacunku.

Pamiętający w modlitwie
proboszcz o. Przemysław Śliwiński CP

Spotkanie młodzieży w ramach wznowienia działalności Oratorium Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. 

Grupa młodzieżowa „Oratorium św. Gabriela” powstała w maju 2014 roku, jako wspólnota dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Formacja polega przede wszystkim na kształtowaniu w młodym pokoleniu pragnienia podążania drogą świętości w codziennym życiu. Jest ona realizowana na trzech płaszczyznach:

  • Formacja intelektualna – pogłębienie wiadomości o wierze zdobytych w ramach katechezy szkolnej i parafialnej
  • Formacja duchowa – ma prowadzić do ożywionego życia modlitewnego
  • Świadectwo – oparcie we wspólnocie rówieśniczej ma prowadzić młodych ludzi do odważnego świadectwa o swojej wierze w codziennym życiu.

Zapraszamy zawsze w drugą niedzielę miesiąca od godziny 15:00 w kaplicy, wejście od zakrystii.

Rekolekcje z Całunem Turyńskim

W związku z Setną Rocznica przybycia Pasjonistów do Polski w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na warszawskiej Białołęce w dniach 15 – 18. 10. br. odbyły się rekolekcję z Całunem Turyńskim. Ten artefakt chrześcijańskiej pobożności jest świadkiem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rekolekcje były prowadzone przez o. Mariusza Kiełbasę LC i p. Krzysztofa Sadło, którzy przyjechali do nas z Krakowa. O. Mariusz jest odpowiedzialny za wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, a p. Krzysztofa jest pisarzem, syndonologiem, dyrektorem Polskiego Centrum Syndonologii, jest jednym z założycieli ośrodka, będącego polskim oddziałem międzynarodowej instytucji prowadzącej badania naukowe i upowszechniającej wiedzę o Całunie Turyńskim, był wieloletnim kuratorem wystawy „Kim jest człowiek z Całunu?”.

Prot. N. 1305/22/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do prośby o Łukasza Andrzejewskiego, Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa w Polsce, przy usilnym wsparciu Prokuratora Generalnego, w setną rocznicę obecności Zgromadzenia w Polsce z Niebieskich Skarbnic Kościoła szczodrze udziela Odpustu pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) zakonnikom oraz wszystkim wiernym szczerze skruszonym i miłością przejętym, którzy mogą uzyskać go dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu od dnia 17 czerwca 2023 r do dnia 8 grudnia 2023 r. jeśli pielgrzymując nawiedzą kościół Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa w Przasnyszu i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych i specjalnych okolicznościach, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabożne rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.

  Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy kluczy powierzonych Kościołowi, dla wzbudzenia duszpasterskiej miłości Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania i rozdzielali Komunię Świętą przede wszystkim osobom chorym.

 Obowiązuje tylko na czas wydania, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia. 
   Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 10 marca, Roku Pańskiego 2023.                                                                                                                        

  Penitencjarz Większy

  Regens

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, któryś dla głoszenia tajemnicy Krzyża obdarzył św. Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim Kościele nowego Zgromadzenia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ustawicznie rozważając na ziemi Twoją Mękę mogli osiągnąć jej owoc w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nasza parafia wzbogaciła się o nowy obraz przedstawiający św. Pawła od Krzyża, w tle którego możemy zobaczyć nasz kościół. Obraz został namalowany przez pana Krzysztofa Miecznikowskiego i został poświęcony w dniu 25. 11. 2021 r. przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.

W naszej parafii zbierana jest pomoc dla Domu Miłosierdzia i klasztoru prowadzonego przez Ojców Pasjonistów w Smotryczu na Ukrainie. Przebywa tam obecnie około 60 osób, uchodźców z terenów ogarniętych wojną. Można dokonać przelewu na konto parafii, w tytule przelewu proszę napisać UKRAINA. Środki te zostaną przekazane naszym współbraciom w Smotryczu. Bóg zapłać!

Obchody Jubileuszu 300-lecia założenia Pasjonistów

Obchody Jubileuszu 300-lecia założenia Pasjonistów. W niedziele, 22 listopada, o godz. 10:30 w Bazylice Świętych Jana i Pawła w Rzymie, Jubileusz Pasjonistów rozpoczyna się otwarciem Drzwi Świętych, po czym następuje Eucharystia, której przewodniczyć będzie sekretarz stanu kard. Pietro Parolin z Watykanu. Ceremonia będzie transmitowana na Facebooku i Youtube „Passiochristi” i na stronie internetowej TV2000.

O parafii

Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty została erygowana przez abp. Leszka Sławoja Głódzia w dniu 29 czerwca 2005 roku. Jej pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy organizator ks. Zdzisław Konkol. W czasie swojej posługi na Białołęce wybudował kaplicę, która zyskała jednolity wystrój, oraz dom mieszkalny.


W sierpniu 2009 roku abp Henryk Hoser SAC przekazał parafię pod opiekę duszpasterską Zgromadzeniu Pasjonistów. Wówczas proboszczem został o. Mariusz Ratajczyk CP a jej wikariuszem o. Jerzy Frejnik CP. Rok później dołączył do tej wspólnoty o. Daniel Szafarz CP.


W czerwcu 2013, po śmierci o. Mariusza, proboszczem parafii został o. Przemysław Śliwiński CP któremu w posłudze towarzyszy wspólnota Ojców Pasjonistów.

Parafia charakteryzuje się stosunkowa niską średnią wieku swoich mieszkańców oraz ich dynamicznym zaangażowaniem w życie duszpasterskie i duchowe. Obecnie trwa budowa kościoła, który poza funkcjami typowymi dla parafii, ma jeszcze służyć rozbudzaniu kultu młodych świętych na czele ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej – pasjonistą.

Granice parafii przedstawiono na mapie poniżej:

Biografia założyciela Pasjonistów - św. Pawła od Krzyża

Rozdział pierwszy

Dolina Rozterki:

Rozdział II

Pustynne Szlaki

Rozdział III
Góra Boża

Rozdział IV

Głosiciel Ewangelii

Rozdział V

Odmęty Goryczy

Rozdział V

Odmęty Goryczy

Rozdział VII

Światłość Jaśniejąca