Chrzest święty

Autor - kontakt
04.10.2011 16:10:09
"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (KKK 1213)

Chrzty dzieci w naszej parafii odbywają się

  • w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.00)
  • w II sobotę miesiąca o godz. 12.00 (z wyjątkiem maja i wakacji)
  • w Boże Narodzenie i Wielkanoc chrzty w drugi dzień świąt.
W innych terminach po uzyskaniu zgody proboszcza. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu chrzty ewentualnie tylko po indywidualnym ustaleniu terminu z proboszczem.

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Około dwa tygodnie przed planowanym chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają chrzestni. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego,
  • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Odpowiedzi kurii diecezjalnej na pojawiające się wątpliwości:

Nie może być sytuacji, w której są dwie matki chrzestne lub dwóch ojców (rodzice chrzestni, tak samo jak rodzice biologiczni, to ojciec i matka). Świadkiem chrztu może być tylko chrześcijanin wyznania niekatolickiego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi moralne i religijne. Powinna być to osoba żyjąca w sakramentalnym małżeństwie (związku mieszanym) z katolikiem. Rodzicami chrzestnymi mogą być również prawosławni, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania. W przypadku kiedy jeden z rodziców jest prawosławny, drugi zawsze musi być katolikiem.

kontakt