I Komunia

Autor - kontakt
04.10.2011 16:17:58
"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" (KKK 1324)
  Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest dopiero na  pierwszym spotkaniu organizacyjnym we wrześniu ( w związku z koniecznością ustalenia liczby grup nie możemy podać dat Komunii wcześniej). Na tym spotkaniu rodzice otrzymują również informacje o datach spotkań dla dzieci i rodziców. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Terminy drugiej tury I Komunii św. dla dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii św. w 2020:

  • 26 września – 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 368), 13:00 – klasy C (Sz.P. 368) i C (Sz.P. 231);
  • 3 października – 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 231), 13:00 – klasa D (Sz.P. 368) i dzieci z innych szkół;
  • 10 października – 11:00 – S.T.O.

Terminy I Komunii św. w 2021 roku

  • 8 maja: 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 368), 13:00 – klasy C i D (Sz.P. 368)
  • 15 maja: 10:00– kl. E i F (Sz.P.368), 13:00– kl. E (Sz.P.231) i G (Sz.P. 368)
  • 22 maja: 10:00 – kl. A i B (Sz.P. 231), 13:00 – kl. C i D (Sz.P. 231)
  • 29 maja: 10:00 – z innych szkół, 13:00 – rocznica

kontakt