Komunia i Wyzwolenie

Autor - kontakt
17.10.2013 17:28:31

Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) Katolicki Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) powstał we Włoszech w 1954 r.

Założycielem Ruchu CL był ś.p. ks. prałata Luigi Giussani (1922 - 2005) nauczyciel i wychowawca młodzieży, wielbiciel muzyki klasycznej. Sam ruch zrodził się z dzieła prowadzonego przez księdza Giussaniego w mediolańskich szkołach.Stawiał on sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Wyrażał przekonanie, że chrześcijaństwo przeżyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka. Kształtowanie chrześcijańskiej osobowości odbywa się w różnych środowiskach i jest przedłużeniem normalnej formacji, jaką zapewnia wspólnota parafialna. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym ciele Chrystusa, w Kościele.

W swoim charyzmacie ks. Luigi Giussani zwraca szczególną uwagę na trzy wymiary życia chrześcijańskiego, a mianowicie: kulturalny, charytatywny i misyjny. Elementem wychowawczym proponowanym wszystkim jest „szkoła wspólnoty”. Jest to zazwyczaj cotygodniowy moment wspólnej modlitwy, katechezy i spotkania zarówno dla studentów, jak również dla ludzi dojrzałych.

Podstawą do rozważań na szkole wspólnoty jest osobiste doświadczenie osób w niej uczestniczących, a elementem wokół którego skupiają się rozważania, są teksty z licznych książek księdza Guissaniego. Książki przetłumaczone zostały do tej pory na kilkanaście języków m.in. "Zmysł religijny" (2000), "Ryzyko wychowawczego" (2002) oraz "Dlaczego Kościół" (2004), „Czy można tak żyć?”, encykliki papieskie, teksty rekolekcji.

Comunione e Liberazione określa się mianem ruchu, gdyż nie jest nową organizacją, strukturą, ani stowarzyszeniem. Ze swoim przesłaniem zwraca się dzisiaj do każdej osoby, bez różnicy na wiek, zawodu czy sytuację społeczną.

W ramach ruchu istnieje „Bractwo Comunione e Liberazione” formacja dla świeckich, rodzin, chcących głębiej przeżywać życie wspólnotowe i zaangażowanie w życie Ruchu, „Memores Domini” – rodzaj świeckiego zakonu, oraz stowarzyszenie Bractwo Kapłańskie Misjonarzy świętego Karola Boromeusza - formacja dla kapłanów. W lutym 1982 r. Bractwo CL, a w 1988 r. „Memores Domini”, uzyskały aprobatę Papieskiej Rady ds. Świeckich. Ruch CL obecny jest w ponad 73 krajach z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, gdzie skupia ponad 100 tys. chrześcijan. Są wśród nich ludzie dorośli i młodzież, osoby świeckie i duchowne (np. obecny arcybiskup Moskwy Paolo Pezzi), wielu kapłanów, wykładowców a nawet rektorów seminariów duchownych, księży diecezjalnych i zakonnych, przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych.

W Polsce w Kościele Ruch CL jest obecny od 1983 r. Jego pierwszym odpowiedzialnym krajowym był ks. Zdzisław Seremak z archidiecezji wrocławskiej. Regularne cotygodniowe spotkania odbywają się w kilkudziesięciu ośrodkach naszego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białystoku, Świdnicy, Bytomiu, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Nysie, Lewienie Kłodzkim. Obecnie wspólnoty CL skupiają około 1000 osób w całej Polsce. Zaproszenie do udziału w Szkole Wspólnoty jest kierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych. W ciągu rocznej pracy mamy kilka momentów wspólnych, m.in. inauguracje roku pracy w Częstochowie (zazwyczaj w październiku), ogólnopolskie rekolekcje w Świdnicy pod koniec kwietnia, tygodniowe wakacje z rodzinami, które w tym roku odbędą się w lipcu w Szczyrku oraz coroczna pielgrzymka piesza (z Krakowa) do Częstochowy (szczególnie polecana dla młodzieży licealnej oraz wszystkich, którzy podejmują ważne decyzje). W Pielgrzymce corocznie uczestniczy kilkaset osób z Włoch oraz kilkadziesiąt osób z Polski.

Więcej informacji o działalności Ruchu można znaleźć na stronie internetowej www.cl.opoka.org.pl. Ruch wydaje także dwumiesięcznik "Ślady" (www.slady.pl).

Spotkania Warszawskiej Wspólnoty CL

Spotkania warszawskiej wspólnoty ruchu Komunia i Wyzwolenie odbywają się w każdy WTOREK o godzinie 19 w budynku obok kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy PRZYRYNEK 2 (niedaleko Rynku Nowego Miasta). Wchodząc główną bramą kościelna od strony rynku trzeba obejść kościół po lewej stronie i tam jest biały parterowy budynek, w którym się spotykamy. Prowadzi: Piotr Szular. Na Białołęce spotkania odbywają się w 1 i 3 piątek miesiąca o godz. 20:00 w domach prywatnych. Prowadzi: Darek Kuzara.

Można do nas napisać na adres e-mail: cl@pasjonisci.org.pl

Więcej informacji o działalności Ruchu można znaleźć na stronie internetowej www.cl.opoka.org.pl

Strona wspólnoty warszawskiej: http://www.wawa.cl.opoka.org.pl/

Ruch wydaje także dwumiesięcznik "Ślady" (www.slady.pl).

kontakt