Komunikat ( 17.10.2020)

Autor - kontakt
17.10.2020 08:47:53

Warszawa, dnia 17 października 2020

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Okazuje się, że znowu jesteśmy poddawani bolesnej próbie ograniczenia wspólnego przeżywania naszej wiary. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, a także uwzględniając zalecenia Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego wydane w związku z wejściem Warszawy w ‘strefę czerwoną’, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszej Wspólnoty Parafialnej.

W związku z ogłoszeniem Warszawy ‘strefą czerwoną’ przez Rząd RP i wprowadzeniem nowych ograniczeń zdecydowaliśmy się w naszej parafii otworzyć jednocześnie kaplicę dla 50 osób i kościół dla 130 osób. Msze św. będą odprawiane w tych samych godzinach jednocześnie w kościele i kaplicy. W tym czasie jest możliwość przyjmowania komunii św. na rękę lub do ust. Prosimy jednak o roztropność, bo liczba wiernych obecnych na Mszy św. jest ściśle określona.

Potrzymana jest nadal dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystiach transmitowanych za pośrednictwem masmediów i przyjmowania Komunii Świętej duchowej.

Jednocześnie przypominamy, że na parafialnym profilu facebook’owym (Parafa św. Mateusza, Ostródzka) jest transmitowana w niedziele Msza św. o godz. 11:00.

W sytuacji zagrożenia życia udamy się z Komunią św., spowiedzią i sakramentem namaszczenia do osoby umierającej.

Jeszcze raz zapewniamy Was o modlitwie oraz duchowej łączności naszej z Wami.

o. Przemysław R. Śliwiński CP wraz Współbraćmi
Proboszcz Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

Św. Mateuszu – módl się za nami
Św. Gabrielu od Matki Bożej Bolesnej – módl się za nami
Św. Pawle od Krzyża – módl się za nami
Św. Rochu – módl się za nami
Św. Sebastianie – módl się za nami
Św. Rozalio – módl się za nami
Św. Benonie – módl się za nami