Odnowa w Duchu Św.

Autor - kontakt
06.11.2016 23:34:48

Odnowa w Duchu Świętym

Parafialna grupa ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM działa pod nazwą „PARAKLETOS” od 27 października 2013 roku w parafii ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY w Warszawie, ul. Ostródzka 172. Duszpasterzem naszej grupy modlitewnej jest o. Przemysław Remigiusz Śliwiński CP. Fundamentem istnienia wspólnoty jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otwartość na natchnienie Ducha Świętego. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczyć działania Ducha Świętego w życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzeniu. Nasze spotkania modlitewne są otwarte, każdy może wziąć w nich udział. Zapraszamy w każdy czwartek na godzinę 18:00. Spotkanie składa się z Eucharystii i modlitwy, gdyż życie duchowe powinno opierać się na dwóch bardzo ważnych elementach: na wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i gromadzeniu się wraz z braćmi i siostrami w wierze na Eucharystii. Te dwa filary budują relację chrześcijanina z Bogiem, pozwalają zmierzać do świętości opierając się nie na własnych siłach i pomysłach, lecz na mocy Boga. Bo gdzie można otrzymać te duchowe dary? Przede wszystkim w czasie Mszy Świętej, gdzie nie tylko możemy słuchać Boga i Go adorować, lecz także przyjąć Jego Ciało. Przedłużeniem Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzięki życzliwości Ojca Proboszcza – o. Przemysława Remigiusza Śliwińskiego CP i ofiarnej współpracy w każdy czwartek miesiąca, o godzinie 19:00 po mszy świętej wieczornej Odnowa w Duchu Świętym „ Parakletos” wraz z zebranymi w kościele wiernymi adoruje Chrystusa: poprzez uwielbianie Boga, czytanie i rozważanie Słowa Bożego ale i także dziękowanie za otrzymane łaski, przepraszanie za grzechy jak również prośby w intencjach własnych. Pragniemy uwielbiać Boga w Jego dziełach i głosić Jego miłość. W każdy II czwartek miesiąca o godzinie 18:00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Jezus wylewa rzekę łask ze swojego czystego serca – źródła miłości i dobra. Przekonuje nas w świadectwach ludzi o miłości, która objawia się uzdrowieniami duchowymi i fizycznymi. Bardzo szczególnym momentem czuwania jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, dzięki któremu każdy uczestnik może odczuć fizycznie bliskość Zbawiciela. Zapraszamy gorąco wszystkich parafian oraz gości, aby przyjść, zobaczyć i doświadczyć Jego dobroci !!!

kontakt