Ogłoszenia ( 25.10.2020)

Autor - kontakt
25.10.2020 10:29:07

XXX Niedziela Zwykła

 1. Okazuje się drodzy przyjaciele, że znowu jesteśmy poddawani bolesnej próbie ograniczenia wspólnego przeżywania naszej wiary. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, a także uwzględniając zalecenia Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego.
 2. W związku ogłoszeniem ‘strefy czerwonej’ przez Rząd RP 
i wprowadzeniem nowych ograniczeń zdecydowaliśmy się w naszej parafii otworzyć jednocześnie kaplicę dla 50 osób i kościół dla 130 osób. Msze św. będą odprawiane w tych samych godzinach jednocześnie w kościele 
i kaplicy. W tym czasie jest możliwość przyjmowania komunii św. do ust lub na rękę. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę prosimy 
o podchodzenie w pierwszej kolejności. Prosimy o bezwzględne noszenie maseczek zakrywających usta i nos podczas Mszy św. oraz o dezynfekcje dłoni przy wejściu i wyjściu z kościoła. Automatyczne dozowniki są umieszczone na filarach pod chórem.
 3. Potrzymana jest nadal dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
  Jednocześnie przypominamy, że na parafialnym profilu facebook’owym (Parafa św. Mateusza, Ostródzka) Msza św. jest transmitowana w niedziele o godz. 11:00.
 4. W tej trudnej sytuacji zapewniamy Was o modlitwie oraz duchowej łączności naszej z Wami. Bieżące informacje będą podawane na facebooku i na stronie parafii.
 5. W przyszłą niedzielę, tj. 1 listopada, przypada UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego Świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Msze św. według porządku niedzielnego.
 6. W poniedziałek 2 listopada przypada DZIEŃ ZADUSZNY – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH. W tym dniu Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Po Mszy św. wieczornej różaniec 
w intencji zmarłych z naszej parafii i z naszych rodzin.
 7. Od 01 do 08 listopada włącznie można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Zachęcamy wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.
 8. Od 1 listopada przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy oraz wypominki całoroczne za dobrowolną ofiarę, które będą czytane od 
I Niedzieli Adwentu. Prosimy o wyraźne zapisywanie na kartkach imion 
i nazwisk zmarłych.
 9. Jubileuszu 300-lecia założenia Pasjonistów, rozpocznie się 
w niedzielę 22 listopada 2020 r. Z tej racji lokalna wspólnota zakonna ufundowała dla parafii elektroniczne dzwony.
 10. Od poniedziałku do soboty zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do 18:00. W tym czasie jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi).
 11. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w dzisiejszą niedzielę jest odwołane.
 12. Ruszyły nasze aukcje na facebooku Przyjaciele Misji Gabriela. Licytacji podlegają różne przedmioty a dochód z nich przeznaczony jest na cele Misji Gabriela (warsztaty i budowę kościoła). Bóg zapłać za wsparcie.
 13. Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej z Fundacją AVE zapraszają 
w sobotę 7 XI na bezpłatną wycieczkę zabytkowym ogórkiem po Białołęce.  Odwiedzimy miejsca i zabytki na terenie dzielnicy. Zapisy w zakrystii.  Wyjazd z placu kościelnego o godz. 12:00, powrót ok. godz. 14:30.
 14. W środę 28 X przypada święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.
 15. Zachęcamy do zakupu i czytania prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i tygodnika „Idziemy”.