Spowiedź

Autor - kontakt
04.10.2011 16:19:32
"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" (KKK 1422)
Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

W niedzielę spowiedź podczas każdej Mszy św.

Poniedziałek – Sobota:

  • Od godziny 17:00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Spowiedź od godziny 17.10 (po nieszporach) do 18.00

Pierwszy piątek miesiąca:

  • Msze św.: 7.00, 18.00 i 20.00.
  • Spowiedź: 17.00 – 20.00
  • Odwiedziny chorych od godziny 9.00 (chorych do odwiedzin domowych można zgłaszać w kancelarii i zakrystii)
Więcej na temat 9-ciu pierwszych piątków miesiąca na stronie: adonai.pl

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
  • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
  • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
  • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.
Więcej znajdziesz na stronie:  www.spowiedz.katolik.pl

kontakt