Służba liturgiczna

Autor - kontakt
12.03.2017 18:46:13

Ministranci  - KIM JESTEŚMY? 

Wspólnota ministrantów działająca w Parafii Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty to grupa 
świeckich mężczyzn i chłopców, których łączy przede wszystkim Liturgiczna Służba Ołtarza. 
Poza wspólną służbą jest to również przestrzeń, gdzie budujemy przyjacielskie relacje, dobrze 
spędzamy czas i formujemy się w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. 
 
Nadrzędnym naszym celem jest służba liturgiczna w myśl wytycznych zawartych w 
dokumentach Kościoła, a więc m.in Konstytucji o liturgii świętej czy Dyrektorium 
Duszpasterstwa Służby Liturgicznej KEP. Przez naszą aktywną postawę służby chcemy wyrazić 
w sposób szczególny troskę całego Ludu Bożego o piękno przebiegu liturgii i możliwości jej jak 
najgłębszego przeżycia.  
 
Tym samym nasza wspólnota przekraczając tylko i wyłącznie kwestie służby liturgicznej stara 
się stworzyć szansę na spotkanie Żywego Boga w naszej codzienności a w sposób szczególny 
odnalezienie Go w drugim człowieku. Tę ideę realizujemy poprzez wspólne zbiórki, na których 
realizujemy program formacyjny odpowiedni dla wieku, ale również poprzez spotkania 
integracyjne takie jak treningi piłki nożnej, wycieczki rowerowe, wyjazdy pielgrzymkowe.  
 
W reszcie nasza wspólnota to także stworzenie przestrzeni i próba odpowiedzi na wezwanie 
Boga skierowane do każdego z nas, niezależnie od wieku, w myśl słów ewangelisty Św. 
Matusza:  
 
„Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” 
(Mt 22, 14) 
 
Jeśli leży Ci na sercu owocne przeżywanie Mszy Świętej i czujesz, że możesz być 
dobry w służbie ołtarza serdecznie Cię zapraszamy do naszej wspólnoty.  
Przeżyj razem z nami wspaniałe przygody! 

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY? 
Zbiórki formacyjne dla ministrantów młodszych odbywają się w każdą sobotę od 11:30 - 13:00. 
Po zbiórce idziemy grać w piłkę nożną do pobliskiej hali sportowej. Gramy od 13:00 do 15:00. 
 
Ministranci starsi realizują swój oddzielny program formacyjny i spotykają się na swoich 
zbiórkach dwa razy w miesiącu również w soboty 11:30 - 13:00. Terminy podawane się na 
bieżąco 

CHCESZ BYĆ MINISTRANTEM?  
CHCESZ SŁUŻYĆ DO MSZY?  
ZAPRASZAMY! 
 
KOORDYNATOR MINISTRANTÓW: 
Bartłomiej Wróbel - tel. 503 914 311 ; e-mail: bartlomiej.wrobel@op.pl 
DUSZPASTERZ MINISTRANTÓW: 
o. Piotr Sułkowski CP 
 
 
Aktualnie (30.11.2023) nasza wspólnota liczy: 
●13 ministrantów młodszych 
●11 ministrantów starszych, w tym 5 ustanowionych lektorów 
Podstawowe zasady Służby liturgicznej

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii, aby mieć czas na odpowiednie przygotowanie się do posługi.
  2. Po modlitwie przed Mszą nie prowadzimy zbędnych rozmów, ani nie dzielimy się obowiązkami.
  3. Przychodząc do kościoła udajemy się najpierw przed tabernakulum oddać pokłon Chrystusowi, dlatego wchodzimy tylko głównym wejściem.
  4. Udział służby liturgicznej we Mszy św. ma prowadzić do pełniejszego spotkania z Jezusem, co wymaga zaangażowana i skupienia na treści, a nie na zewnętrznych gestach.
  5. Swoją postawą i zachowaniem ministranci dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
  6. We Mszy i nabożeństwach uczestniczymy w prezbiterium a nie w zakrystii.
  7. Ministranci są posłuszni poleceniom starszych i chętnie wypełniają powierzone im zadania.
  8. Starsi ministranci dbają o sprawiedliwy podział funkcji.
  9. Ministranci starsi przygotowują czytania tylko kiedy nie ma promowanych lektorów.
  10. Ministranci dbają o własną formację duchową poprzez częste przystępowanie do sakramentów (zwłaszcza spowiedzi i Komunii), gorliwy udział w katechezie, zbiórkach i spotkaniach oraz odpowiednią lekturę.
   

kontakt