Poświęcenie figury M.B. Fatimskiej

16.05.2017 17:15:55 Autor kontakt - Komentarz(e)
13 maja - w stulecie pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie, w naszej parafii poświęcona została - przywieziona z Portugalii - figura Maryi. Umieszczona w skromnej kapliczce przed wejściem do naszej kaplicy, ma nam przypominać o fatimskim wezwaniu do nawrócenia i modlitwy. Każdego 13-tego dnia ...